top of page

Project Lingeoevers

 

Doel van het project:

Het doel van het project Lingeoevers is om het centrum van Geldermalsen te verbinden met de Linge. Tot voor kort kon je de Linge niet goed bereiken en beleven omdat het oude terrein van de WSV achter hekwerken zat verstopt. Het was een afgesloten terrein. Het imago van Geldermalsen als dorp aan de Linge is versterkt. Daarnaast wilden we het Lingepark volledig openbaar toegankelijk maken en meer mogelijkheden bieden voor recreëren. Ook is de verbinding met de heemtuin verbeterd zodat je nu vanuit het centrum van Geldermalsen richting het station kunt wandelen of fietsen.

 

Proces:

Het project is gestart medio 2016 en heeft veel overleg met de WSV nodig gehad. De WSV pachtte de jachthaven incl. omliggend (parkeer)terrein en bij hen heerste de gedachte dat ze hun terrein moesten afstaan. Uiteindelijk is een overeenkomst gesloten met de WSV en hebben we een nieuw ontwerp voor het totale gebied Lingeoevers kunnen realiseren.

 

Het ontwerp:

 

Lingepark

jachthaven

boulevard

heemtuin


Het gebied is onder te verdelen in 4 deelgebieden te weten: Lingepark, boulevard, jachthaven en heemtuin.

 

Doordat de WSV met zijn verenigingsgebouw is verhuist naar de westzijde van de haven is ruimte vrijgespeeld in het Lingepark. Hierdoor is het Lingepark volledig openbaar, zijn nieuwe wandelpaden aangelegd en komt op de oude plek van het clubgebouw van de WSV een nieuw restaurant. Langs de oostzijde van het Lingepark zijn passantenplaatsen gerealiseerd om deze bezoekers goed te kunnen faciliteren.

Om de boten van de WSV te kunnen huisvesten (en de steigers van de kant te krijgen) is de jachthaven verruimd en is een klein deel van de heemtuin opgeofferd voor aanleg parkeerplaatsen. Aan de Linge zijn camperparkeerplaatsen gerealiseerd waar veel gebruik van wordt gemaakt.

Doordat de WSV aan de westzijde van de jachthaven zijn domein heeft gekregen is ruimte ontstaan voor een openbare oever, de “boulevard“. De boulevard is een verblijfsgebied waar je kunt zitten en van het uitzicht kunt genieten. Tevens is hier een recreatieve fietsverbinding gerealiseerd vanuit het centrum naar het station.

 

Planning:

 


De meeste werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Alleen de realisatie van het restaurant en het aangrenzend openbaar gebied moet nog worden gerealiseerd. Begin 2023 zal het restaurant zijn deuren openen en is het project klaar.

bottom of page