top of page
jungle-wall-mural-wallpaper-27971-p_edited.jpg

Welcome to the jungle in the city!

GEVONDEN PAGINA  

Riddle 5 & 6 - Hint 1.png

Hint nodig? 

Arrow

Scroll down! 

De oplossing hier is om de volgorde van de cijfers te interpreteren.  Na 1 komt 9 en na 2 komt 8....etc 

Nu kun je deze cijfers relateren aan de beginletters van de maanden. 

1 = Januari
9 = December
2= Februari
8= November 
3 = Maart
7 = ? 


Het antwoord van deze code bestaat uit 4 letters.

bottom of page