top of page
jungle-wall-mural-wallpaper-27971-p_edited.jpg

Welcome to the jungle in the city!

GEVONDEN PAGINA  

Nox Room Netherlands

Hint nodig? 

Nox Room Netherlands

Scroll down! 

De oplossing hier is om de volgorde van de cijfers te interpreteren.  Na 1 komt 9 en na 2 komt 8....etc 

Nu kun je deze cijfers relateren aan de beginletters van de maanden. 

1 = Januari
9 = December
2= Februari
8= November 
3 = Maart
7 = ? 


Het antwoord van deze code bestaat uit 4 letters.

bottom of page